Remonty i modernizacja maszyn

Fachowa pomoc - Szybkie oddanie do użytku

Kompleksowa modernizacja maszyn produkcyjnych

Wykonując prace modernizacyjne gwarantujemy pełną kompleksowość usług:

 • analiza pracy istniejącego układu,
 • wykonanie dokumentacji projektowej,
 • prace montażowo – instalacyjne,
 • programowanie sterowników, napędów, paneli, aparatury obiektowej,
 • uruchomienie,
 • szkolenie obsługi,
 • serwis i utrzymanie urządzeń.

Modernizacja maszyn

W zależności od potrzeb modernizacja maszyny może obejmować:

 • polepszenie właściwości ruchowych poprzez wdrożenie systemów wykorzystania/obciążenia maszyny (SCADA). Dzięki nim uzyskają państwo możliwość pełnej rejestracji czasu pracy, wydajności, długości przestojów awaryjnych w powiązaniu z przyczynami awarii, a co za tym idzie lepiej wykorzystać czas pracy, planować bieżące remonty w oparciu o rzeczywiste zużycie elementów, a nie wyłącznie wg. kalendarza,
 • analizę możliwości konstrukcyjnych maszyny pod katem zwiększenia prędkości i dynamiki, która pozwala na określenie rzeczywistych możliwości oraz ewentualnie zakresu prac niezbędnych do uzyskania określonych parametrów pracy,
 • rezygnację z mechanicznych elementów sprzęgających na rzecz synchronizacji ruchu poszczególnych osi maszyny – starsze układy posiadające jeden silnik główny z którego napęd poprzez wały, łańcuchy, przekładnie pasowe przekazywany jest do poszczególnych elementów wykonawczych narażone są wraz z długością pracy na pogorszenie dokładności z uwagi na zużycie elementów ruchomych – w przypadku napędów indywidualnych z synchronizacja elektroniczną elementy odpowiadające za poprawna pracę nie zużywają się, a system sterowania pozwala na bieżąco wprowadzać korekty likwidujące wszelkie rozbieżności,
 • wprowadzenie receptur, obliczeń wstępnych, stałych pomiarów i synchronizacji pozwalających na szybsze przystosowanie maszyny do nowego produktu,
 • skrócenie biegów próbnych, co pozwala na lepsze wykorzystanie czasu pracy maszyny jak i ograniczenie strat materiałowych i odpadów,
 • zastosowanie elementów programowalnych w miejsce stałych powiązań mechanicznych, co pozwala na zwiększenie elastyczności ruchów urządzenia.
 • bezpieczeństwo – dostosowanie wszystkich elementów do aktualnie wymaganego dla danych urządzeń poziomu bezpieczeństwa. Zapewniamy kompleksowe podejście związane z oceną ryzyka, wykonaniem sterowania z wykorzystaniem funkcji bezpieczeństwa zintegrowanych w sterownikach PLC i napędach, wykonaniem niezbędnych prac mechanicznych, osłon stałych, ruchomych oraz innych niezbędnych elementów,
 • zastosowanie napędów regulowanych – stosowanie napędów regulowanych, silników o podwyższonej sprawności pozwala na znaczne obniżenie kosztów zużycia energii elektrycznej. Kontrola rzeczywistego wykorzystania maszyn i urządzeń pozwala na dopasowanie wydatku mediów do aktualnych potrzeb procesu.

Comments are closed.